ارتباط با ما

شرکت پویا الکتریک بهاران

راه های ارتباطی با ما

پویا الکتریک بهاران | تولید کننده سیستم های برق رسانی تجهیزات متحرک

مدیر عامل : مهندس منصور کریمی

شماره تماس : 09133151355

ایمیل: dir.manager@pouya-electric.com

پویا الکتریک بهاران | تولید کننده سیستم های برق رسانی تجهیزات متحرک

اطلاعات بخش فروش

شماره تماس : 03195021352

ایمیل: sales_manager@pouya-electric.com