شرکت پویا الکتریک بهاران

با سال ها تجربه کارشناسان و مدیران مجرب در زمینه سیستم های برق رسانی تجهیزات متحرک در محیط های صنعتی از سال 1380 ایجاد و با هدف احترام به مشتری و توجه به خواسته های او در چارچوب الزامات قانونی و مقررات ملی و بین المللی، پا به عرصه صنعت کشور گذاشته است اینک با تجربه هفده ساله مدیران و کارکنان، این شرکت با تولید انواع سیستم های برق رسانی تجهیزات متحرک برقی به شرح ذیل در خدمت صنعت کشور می باشد:

  • ریل و قرقره (Festoon)
  • شین (BusBar)
  • ریموت کنترل
  • کابل جمع کن (تولید در آینده)

 

پیام مدیریت

شرکت پویا الکتریک بهاران، همواره در تلاش برای افزایش سطح کیفی محصولات، خدمات و عملکرد خود بوده و در این راستا فقط رابطه دو طرفه با مشتری را یک اصل قرار داده است.
همه کارکنان شرکت همواره آموزش های لازم جهت افزایش آگاهی و ارتقای مهارت های فردی و گروهی جهت نیل به اهداف شرکت را برخوردار می باشند.
این شرکت با امید به اینکه بتواند تا حد امکان منشا خدمات نوین صنعت برای پیشبرد رشد تجهیزات حمل و نقل کارخانجات کشور گردد، استوار و مجدانه به حرکت خود ادامه می دهد.

مدیرعامل: مهندس منصور کریمی