سیستم ریموت کنترل

اين سیستم جهت فرمان به تجهيزات متحرك مـورد استفاده قرار مي گيرد . و دارای مشخصات ذیل می باشد:

  • برد 100 متر بدون مانع
  • دارای Emergency
  • سهولت در کاربرد

 

سیستـم ریمـوت کنتـرل در انـواع ذیل تولید می گردد:

  • 6 کاره (تک سرعته و دو سرعته )
  • 8 کاره (دو سرعته)