شرکت پویا الکتریک بهاران

نشانی: اصفهان، خمینی شهر، بعد از دانشگاه آزاد خمینی شهر، شهرک صنعتی برق و الکترونیک خمینی شهر، پلاک 18
تلفن: 95021352 – 031
فکس: 95021355 – 031
ایمیل: info@pouya-electric.com

مدیر عامل: منصور کریمی
همراه: 09133151355
ایمیل: dir.manager@pouya-electric.com

قسمت مهندسی فروش:
شماره تلفن:95021352 – 031
ایمیل: sales_manager@pouya-electric.com

    تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب خانه.